ENERJİ OTOMASYONU

Enerji’nin yaşamsal bir kaynak olarak hiç olmadığı kadar önemli hale geldiği günümüzde, Enerji Otomasyon Sistemleri enerjinin kontrol altına alınması, verimli işletme ve tüketim koşullarının oluşturulması için bir ilk adım ve başlangıç noktası haline gelmiştir. Çünkü verimlilik kontrol ile sağlanır, kontrol izleme ile başlar. Firmamızın kurmakta olduğu enerji otomasyon sistemleri genel olarak, işletmelerde bulunan trafoların, jeneratörlerin, upslerin, alçak gerilim panolarının ve şalterlerinin durum ile arızalarının konumlarının izlenmesi ve kumanda edilmesi, orta gerilim kesici ve ayırıcılarının izlenmesi ve kumandası, enerji analizörleri veya güç dönüştürücü cihazlar kullanılarak akım, gerilim, güç, güç faktörü, aktif reaktif enerji tüketimlerinin izlenmesini, reaktif güç kontrol rölelerinin, koruma rölelerinin izlenmesini, ve kumanda edilmesini sağlamaktadır. Sistemde oluşan, alarm, raporlama,olay kaydı, trend ve arıza durumlarından operatörlerin gerçek zamanlı olarak haberdar edilmesi, sistemin enerji tüketiminin raporlar halinde düzenlenip operatörlerin değerlendirmelerine sunulması da enerji otomasyon sistemlerinin yaptığı işler dahilindedir.

Enerji Otomasyon Sistemleri

Sorunsuz şebeke ve jeneratör geçişleri sağlar. Enerji analizörleri ve koruma röleleri üzerinden kritik noktalara ait değerlerinin elde edilmesini ve enerji tüketim analizleri yapılabilmesini sağlar. Bu ölçümlerin veri tabanında saklanmasına ve istenildiği zamanlarda işletme personeline bir raporlama arayüzü ile veya hem tarihsel hem de anlık trend eğrileri ile aktarılmasına imkan tanır. Sahadaki ekipmanların manevralarının, durum, arıza ve alarmlarını zaman etiketli olayların; gerçek zamanlı izlenebilmesini, operatörlerin kritik durumlarda sesli ve görsel olarak uyarılabilmesini, bunların, veri tabanlarında kayıt altına alınabilmesini ve tesis personeline bir raporlama arayüzü ile aktarılabilmesini sağlar. Sınırsız kullanıcı tanımlanmasını ve kullanıcıya göre seviye tanımlanmasını sağlar.
İzleme ve Kumanda
Tesislerde bulunan alçak gerilim şalter ve diğer ekipmanların (Jenerator, Ups, Reaktif Güç Kontrol Rölesi, v.b….), tüm orta gerilim kesici ve ayırıcıların durumlarının izlenmesi ve kontrolü, tüm istasyonların ana merkezden veya ilave olarak başka birimlerden izlenmesi ve kumandası için PLC ve SCADA yazılımlarının konfigürasyonu.
Trendler ve Raporlama
Ölçülen değerlerin gerçek zamanlı grafiği, Saatlik, günlük, aylık ve yıllık olay ve alarm raporlama, saklama, Aktif, reaktif enerji, akım, gerilim, frekans, vb. ölçümlerin raporlanması, Ölçüm değerlerinin tarihsel gösterimi, Geçmiş olayların veri tabanlarında saklanması,
Olay Kaydı
  Olay tarihi, saati, dakika ve saniyesinin kaydı ve gösterimi,  Olay elemanının adı (Örneğin; giriş kesicisi vb. gibi),  Olayla ilgili açıklayıcı metin (Örneğin; kesici arabası test pozisyonu, kesici devre dışı vb. gibi),  Durum yorumu (Örneğin; tekrar kapama yaptı, devre  dışı, normale döndü vb. gibi) 
Alarmlar
  Halen aktif alarmların gösterimi,  Geçici alarm veren sinyallerin gösterimi,  Onaylanmış ve onaylanmamış alarmların farklı renkle gösterimi,  Bazı alarmlara yetkili personelin müdahale hakkı verilmesi,  Alarmları süzme,  Sesli ve yanıp sönen alarm satırları,  Tek hat grafik gösterimi üzerinde kırmızı renkle canlandırma. 
Grafik Ekranlar
   Ana istasyon ve alt istasyonların genel ve özel tek hat diyagramları,  Grafik animasyon, olaya göre renk ve biçim değiştirme,  Uzak/Yakın kumanda seçimi,  Kesici, toprak bıçağı, röle, ölçüm noktalarının gösterimi,  Ekran üzerinde pencere içinde ölçüm değerleri. 
Enerji Otomasyonun Sağladıkları
*SALTERLERIN ON OFF TRIP KONUMLARININ TAKIBINI SAĞLAR
*SALTERLERI UZAKTAN KAPATIP ACMAYI SAGLAR
*SALTERLERININ SCADA HARICI KONUM DEGISTIRDIGINI GORMEMIZI SAGLAR
*KESICILERIN ON OFF KONUMLARININ TAKIBINI SAĞLAR
*KESICILERIN TOPRAKLAMA AYIRICISI ON OFF KONUMLARININ TAKIBINI SAĞLAR
*KESICILERIN SCADA HARICI KONUM DEGISTIRDIGINI GORMEMIZI SAGLAR
*GENERATORLERIN ON OFF ARIZA KONUMLARININ TAKIBINI SAĞLAR
*ENERJI ANALIZORLERINDEN AKIM, GERILIM, FREKANS, GORUNUR GUC AKTIF GUC, REAKTIF GUC,GUC FAKTORU THD,AKTIF ENERJI,
*ENDUKTIF REKATIF ENERJI, ENDUKTIF KAPASITIF ENERJI GIBI DEGERLERI OKUMAMIZI SAGLAR.
*ENERJI ANALIZORLERINDEN OKUDUGUMUZ AKTIF GUCU CIKTI ALICAK SEKILDE EXCEL ARACILIGIYLA RAPORLAMAMIZI SAGLAR.
*ENERJI ANALIZORU OLAN SALTERLERIN TRENDLERINI CIKTI ALICAK SEKILDE RAPORLAMAMIZI SAGLAR.
Enerji Otomasyonu İle Neler Yapılabilir?

*Bölüm veya nokta bazında tüketimlerin belirlenmesi
*Enerjiye dair büyüklerin izlenmesi, raporlanması ve analizi
*Enerji kalitesinin izlenmesi ve iyileştirilmesi
*Artan enerji tüketimi karşılaştırılarak sorunlu bölgenin tespit edilmesi
*Enerji trendlerinin belirlenmesi
*İş gücü maliyetinin azaltılması